Ekonomia - Przedłużenie okresu dopłat na rozwój Rolnictwa.

 

Przedłużenie okresu dopłat na rozwój Rolnictwa.

Rozpoczynając nową perspektywę finansową lat 2014-2020 nie zapominamy o tej, która dobiega końca. W 100 proc. chcemy wykorzystać unijne środki na rozwój wsi i rolnictwa na lata 20072013. Dlatego też podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu rozliczenia ośmiu działań w ramach PROW. Pierwotny plan przewidywał, że nastąpi to do końca czerwca tego roku. Obecnie okres składania wniosków rozliczeniowych wydłużony został do 30 września 2015 r.

Decyzja dotyczy następujących programów: „Zwiększanie wartości dodanej i podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”, „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzanie  odpowiednich działań zapobiegawczych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Niedługo nastąpi też przesunięcie 104 mln euro, z działań cieszących się mniejszą popularnością, na dofinansowanie programu pomocy dla młodych rolników. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że po tym przesunięciu premie w wysokości 100 tys. zł otrzyma łącznie 14,5 tys. gospodarstw.


Źródło: Mediaplanet