Usługi

Kontrola opryskiwaczy

 

Nasze zobowiązanie : Skontrolować Twój opryskiwacz przez uprawniony organ

Wszyscy dystrybutorzy Promodis są w stanie wykonać kontrolę Twojego opryskiwacza przez uprawniony organ

Interwencja na miarę

 1 - Instalacja maszyny
 2 - Rozłożenie ramp
 3 - Kontrola wzrokowa ogólnego stanu maszyny
 4 - Kontrola układów bezpieczeństwa (osłona wałka, hamulce, filtry i oświetlenie)
 5 - Kontrola podwozia, mocowania zaczepu i rampy
 6 - Sprawdzenie wycieków (pomp, obwodu, rampy i filtrów opryskiwacza)
 7 - Sprawdzenie ciśnienia ogólnego oraz ciśnienia na odcinakch rampy, controla regulacji sterowania w kabinie
 8 - Sprawdzenie wydajności dysz i ciśnienia na manometrze
 9 - Sprawdzenie zbiornika wewnętrznego, zbiornika głównego i pojemnika do mycia rąk. Weryfikacja braku wycieku.
 10 - Założenie tabliczki identyfikacyjnej maszyny

11 - Naklejenie fiszki informacyjnej z datą kolejnej kontroli

12 - Sprawozdanie z wykonanej kontroli

Contrôle pulvé

 

 

Przestrzeganie przepisów: Twój opryskiwacz z ponad 3 m rampą jak również wszystkie aparaty do drzew i krzewów powinny być kontrolowane co 5 lat.