Usługi

Wynajem

Marki w zależności od punktów sprzedaży.
Zalecana maksymalna cena bez Vat, bez odzysku, we wszystkich Centrach PROMODIS biorących udział w operacji.
Części i maszyny odbierane w koncesji. W zależności od dostępnych zasobów.
Wszystkie prezentowane zestawy produktów mogą być zakupione osobno.
Zdjęcia i ilustracjie nie zobowiązujące.
Oprócz błędów typograficznych.